Vad är ID06?

ID06 innebär obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser i Sverige. Det är ett steg i strävan för tryggare arbetsplatser och minskad ekonomisk brottslighet. För dig som arbetar på byggarbetsplatser innebär det att du måste kunna legitimera dig med ett godkänt ID-kort.

Det är Byggbranschen i samverkan som har tagit fram de allmänna bestämmelser som nu är en standard inom byggbranschen. Syftet är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Men även säkerheten förbättras i och med ID06, då kontrollen över vilka arbeten som pågår och vilka som vistas på arbetsplatsen ökar.ID06-kort

Praktiskt innebär det att alla som vistas på byggen runt om i Sverige måste kunna legitimera sig med ett ID06-kort. Har du inte giltig och godkänd legitimation, eller om du inte har föranmälts, kan du bli avvisad från arbetsplatsen, alternativt kan arbetsgivaren bli skyldig att betala ett vite om 500 kr per dag.

Ett ID06-kort kan bara beställas hos ackrediterade leverantörer, varav PAS Card är en. Vi har varit med sedan starten av ID06 och har ett unikt och väl utvecklat beställningssystem. Vårt mål är att alltid göra det så lätt som möjligt för våra kunder och därför har vi dels arbetat fram en portal, id06online.se, och en app för beställningar av ID06-kort. Du som kund registrerar enkel uppgifterna som efterfrågas, det vill säga företagsnamn, organisationsnummer, personens för- och efternamn, foto, giltighetstid, kortnummer och ID06-logotype, och vi producerar sedan kortet och ser till att alla de obligatoriska uppgiftern är väl synliga.

 

 

Vad är CANT?

 

CANT är antenn- och kabel-TV-branschens branschförening. Medlemmar är företag som på den svenska marknaden marknadsför och säljer materiel till kabel-TV/BMF-nät och till alla typer av antennanläggningar som är till för mottagning av rundradio och TV. CANT är även huvudman för den märkesneutrala och kompetensbaserade CANT-certifieringen av tekniker och auktorisationen av företag som installerar och utför service. http://www.cant.se/

Certifierade tekniker och auktoriserade företag
Sedan 1980 finns CANT-auktorisationen. Den har i takt med teknik- och marknadsutvecklingen förändrats och förfinats. Numera finns tre versioner:

 • Antenn – för de små antennäten, t ex för villor.
 • Kabel-TV (BMF2) – för storskalig kabel-TV
 • Fiber LAN – för ”datanät” (LAN)

Vad gör Antennhuset TV-MAN AB?

Startades 1969. Avsikten var att driva installationsfirma för antenner och centralantenner. Som första antennfirma i landet öppnades en "gör det själv butik" på Andra Långgatan i Göteborg. Den blev mycket populär. Här fanns många slantar att spara för den som vågade sig upp på taket! Bytesrätt och returrätt var naturligt, Först med det också?I grunden är vi som arbetar på antennhuset TV-man AB svagströmselektrik och har en mycker bred kompetens på detta område, därför har det varit naturligt att bredda vårt arbetsområde under åren. Idag utför vi service och installationer inom ett områden såsom:

 • Antenner - för villa, centralantenner, marinantenner
 • Parabol - Satellitanläggningar för villa och föreningar
 • Larm - för villa och båt
 • Kameraövervakning
 • Webbkameror
 • Nätverksinstallationer
 • Porttelefoner
 • Inkoppling och installationshjälp av tv, video, hemmabioanläggningar
 • Inkoppling och installationshjälp av musik servers

Vi är åteförsäljare för Canal Digital satellit och kabel-tv, Viasat och Boxer

Självklart har vi fortfarande butiksförsäljning för den som har tid och lust att göra egna installationer i sin fastighet. Vi har som målsättning att erbjuda hög service och kompetensnivå inom dessa områden och har valt att arbeta med utvalda fabrikat och leverantörer som har samma målsättning som oss.

Kontakta oss! Mail antennhuset@gmail eller ring oss 031-299150 Butik: Seths, Argongatan 4 i Mölndal (Bredvid Besikta bilprovning och i närheten av AstraZeneca)

 

 

svart Tillbaka Paus Stopp Start Vidare