Hur gör man en kanalsökning för analoga kanaler på en TV?!

Kanalsökning. Kan vara svårt för många, du kanske inte hittar manualen, eller hatar att läsa "#!?*!# boken. En automatisk kanalsökning lägger oftast in alla kanaler men sorterar inte automatiskt! då hamnar alla kanaler huller om buller! Orginal fjärrkontroll är en stor fördel!

Om ni skall söka efter en enstaka kanal som försvunnit, Gör en manuell sökning! Givetvis finns ingen gemensam inställng för tv-kanaler, en del TV-fabrikanter kan ha sin speciella kombination. En Vanlig tryckknappning kan vara: "Meny" "Inställningar" "kanalsökning" eller "Tv-inställning" och sedan "Manuell sökning".

Samsung TV: Meny - "Parabolsymbolen" - Lagra manuellt - Välj efter det: Programplats P-- tex P15 - välj kanal C-- Glöm inte att Lagra!

Panasonic TV: Välj en ledig kanalplats på tv:n. Tryck ett antal gånger på "F" knappen (på fronten) stega tills "Manuell sökning" visas. Tyck +, Välj Sök tryck - eller +, Hitta kanalen du saknar. Lagra med STR, Avsluta med F eller N.

Phillips TV: Meny - Installera - Manuell lagring - Sökning - Tryck + - hitta din kanal - lagra -

eller en annan Phillips, Från digitalt läge: tryck på Menu digital knappen för att visa inställningsmenyn. Använd "pil ner" knappen för att välja inställning och tryck på "Pil höger". Välj Tjänsteinställning (Pil ner) och tryck på pil höger". Välj Manuell installation (Pil ner) och tryck på (pil höger)-knappen.

Grundig Tv: Tryck "i" sedan "Meny" "kanalsökning" "Manuell kanalsöning" sök och hitta kanalen lagra med OK!

Lycka till! / Mårten

ANTENNHUSET TV MAN AB. DIGITALSPECIALISTEN SOM HAR KUNSKAPEN, HÅRDVARAN OCH KONTAKTEN SOM BEHÖVS.

VÄLKOMMEN IN FÖR MER INFORMATION OM KANALER.

 

svart Tillbaka Paus Stopp Start Vidare